f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ตอน 5 ระหว่าง กม. 890+710 - กม. 919+030 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 131.45 ตร.ม.) 20/03/2567 ชร.1/11/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
62 งานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1402 ตอน ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.919+034 - กม.928+117 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 585 ตร.ม.) 20/03/2567 ชร.1/12/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
63 งานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอน แม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย (เขตแดนไทย/พม่า) ตอน 1 ระหว่าง กม. 973+800 - กม.992+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 531 ตร.ม.) 20/03/2567 ชร.1/10/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
64 งานก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอนแม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย ระหว่าง กม.983+097 - กม.983+562 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/12/2566 ชร.1/2/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
65 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม.18+175 - กม.18+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/12/2566 ชร.1/1/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
66 จ้างเหมางานตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 19/12/2566 533/-/96/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 24/10/2566 533/40/17/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
68 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 08/09/2566 533/30/139/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
69 โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จัน - กิ่วพร้าว ระหว่าง กม.2+695 - กม.3+210 และ กม.4+053 - กม.4+220 ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,893 ตร.ม.) 23/07/2566 ชร.1/45/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/06/2566 533/60/377/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
71 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 08/05/2566 533/85/333/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
72 จ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ 26/04/2566 533/-/324/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม. 23+662 - กม. 25+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง (20,227 ตร.ม.) 30/03/2566 ชร.1/44/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ระหว่าง กม.895+400 - 898+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,032 เมตร) 22/03/2566 e-ชร.1/43/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
75 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่สรวย - ดงมะดะ ระหว่าง กม.136+000 - กม.136+500, กม.137+000 - กม.137+500 และ กม.139+500 - กม.140+700 เป็นช่วงๆ 22/03/2566 e-ชร.1/42/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 462 รายการ