f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรองรับการท่องเที่ยว งานปรับปรุงและพัฒนาที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระหว่าง กม.896+845 - กม.897+158 03/01/2566 ชร.1/40/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
32 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1417 ตอน ควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าห้วยค้อนก้อม ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+500 ปริมาณงาน 500 เมตร (5,160 ตร.ม.) 29/12/2565 ชร.1/39/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
33 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1378 ตอน ควบคุม 0100 ตอน สามัคคีใหม่ - ห้วยปู ระหว่าง กม.11+110 - กม.12+925 ระยะทางรวม 1.820 กิโลเมตร 29/12/2565 ชร.1/41/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
34 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6 ) หมวดทางหลวงแม่ลาว แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่สรวย - ดงมะดะ ที่ กม.153+400 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2565 ชร.1/38/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
35 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ตอน 3 ระหว่าง กม. 9+000 - กม. 16+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 3,714 เมตร) 15/11/2565 ชร.1/36/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
36 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 2 ระหว่าง กม. 219+600 - กม. 228+560 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 68 ต้น ) 14/11/2565 ชร.1/34/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
37 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม. 939+250 - กม. 940+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 17 ต้น ) 14/11/2565 ชร.1/26/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
38 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จัน - กิ่วพร้าว ระหว่าง กม. 3+767 - กม. 5+692 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 56 ต้น ) 14/11/2565 ชร.1/33/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
39 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 1 ระหว่าง กม. 211+000 - กม. 223+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,740 เมตร) 14/11/2565 ชร.1/35/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
40 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่สรวย - ดงมะดะ ระหว่าง กม. 134+000 - กม. 141+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,444 เมตร) 10/11/2565 ชร.1/30/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
41 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1378 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามัคคีใหม่ - ห้วยปู ระหว่าง กม. 6+250 - กม. 12+850 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,448 เมตร) 10/11/2565 ชร.1/29/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
42 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม. 3+700 - กม. 5+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 68 ต้น ) 10/11/2565 ชร.1/27/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
43 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1306 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยสัก - บ้านดอน ระหว่าง กม. 9+500 - กม. 11+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 46 ต้น ) 10/11/2565 ชร.1/28/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
44 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1089 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาเดื่อ - ห้วยหินฝน ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 6+000 ( เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,456 เมตร) 09/11/2565 ชร.1/32/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
45 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ตอน 2 ระหว่าง กม. 17+850 - กม. 20+230 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 69 ต้น ) 09/11/2565 ชร.1/31/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 180 รายการ