f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1404 ตอน ห้วยพลู - แม่คำ ระหว่าง กม. 949+400 - กม. 951+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 56 ต้น ) 09/11/2565 ชร.1/25/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
47 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ตอน 3 ระหว่าง กม. 9+000 - กม. 16+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 3,714 เมตร) 09/11/2565 - แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
48 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม. 939+250 - กม. 940+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 17 ต้น ) 08/11/2565 - แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
49 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ตอน 1 ระหว่าง กม. 890+370 - กม. 891+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 68 ต้น ) 08/11/2565 ชร.1/23/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
50 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ตอน 1 ระหว่าง กม. 9+000 - กม. 15+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,162 เมตร) 03/11/2565 ชร.1/19/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
51 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่าง กม.212+725 - กม.212+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/09/2565 ชร.1/17/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
52 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอน ควบคุม 0200 ตอน ขุนแจ๋ - เวียงป่าเป้า ตอน 3 ระหว่าง กม.77+310 - กม.82+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (42,241 ตร.ม.) 29/09/2565 ชร.1/16/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
53 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนแจ๋ - เวียงป่าเป้า ตอน 2 ระหว่าง กม.72+500 - 73+950 และ กม.74+350 - กม.75+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง (25,940 ตร.ม.) 29/09/2565 ชร.1/142566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
54 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่างกม.234+425 - กม.237+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/09/2565 ชร.1/15/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
55 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1232 ตอน ควบคุม 0100 ตอน อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ระหว่าง กม.9+175 - กม.10+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/09/2565 ชร.1/9/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
56 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.127+783 - กม.130+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/09/2565 e-ชร.1/11/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
57 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1338 ตอน ควบคุม 0100 ตอน ขาแหย่ง - ป่าเมี่ยง ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 1+335 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/09/2565 ชร.1/10/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
58 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน ควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.66+850 - กม. 68+040 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.15 กม.) 26/09/2565 e-ชร.1/13/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงห้วยสัก แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ที่ กม. 5+500 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/09/2565 ชร.1/3/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
60 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอน ควบคุม 0100 ตอน แม่จัน - กิ่วพร้าว ระหว่าง กม.1+425 - กม.2+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง (35,840 ตร.ม.) 21/09/2565 ชร.1-5-2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 180 รายการ