f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
2836 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/12/2561 533/30/42/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2837 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 25/12/2561 533/30/40/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2838 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 25/12/2561 533/30/39/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2839 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/12/2561 533/-/38/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2840 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/12/2561 533/-/37/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2841 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/12/2561 533/-/36/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2842 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/12/2561 533/60/87/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2843 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/12/2561 533/60/86/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2844 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 118 จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 533/-/84/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2845 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารคิดตามสำเนา จำนวน 1 รายการ 11/12/2561 533/-/83/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2846 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 11/12/2561 533/60/81/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2847 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/12/2561 533/30/35/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2848 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/12/2561 533/30/33/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2849 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 06/12/2561 533/30/31/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2850 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 06/12/2561 533/40/79/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 2,836 ถึง 2,850 จาก 2,888 รายการ