f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
2851 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/12/2561 533/60/77/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2852 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 06/12/2561 533/60/76/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2853 ซื้อวัสดุก่อ่สร้าง จำนวน 2 รายการ 06/12/2561 533/60/78/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2854 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1, 1209, 1232, 1233, 107, 1016 จำนวน 1 รายการ 04/12/2561 533/-/74/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2855 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารคิดตามสำเนา จำนวน 1 รายการ 04/12/2561 533/-/70/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2856 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.4+880 - กม.5+460 ปริมาณงาน 11,332 ตร.ม. 04/01/2562 ชร.1/25/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2857 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/12/2561 533/60/73/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2858 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 04/12/2561 533/45/72/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2859 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 533/45/66/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2860 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1, 1149, 1334, 1130, 1338 จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 533/-/68/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2861 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 03/12/2561 533/40/69/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2862 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 533/60/67/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2863 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 27/11/2561 533/30/29/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2864 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 27/11/2561 533/-/28/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2865 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 27/11/2561 533/30/27/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 2,851 ถึง 2,865 จาก 2,888 รายการ