f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 04/07/2567 533/35/391/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/07/2567 533/60/389/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 01/07/2567 533/60/387/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
19 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 01/07/2567 533/85/386/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
20 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการงาน 01/07/2567 533/-/385/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
21 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 28/06/2567 533/45/384/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
22 จ้างเหมาก่อสร้างป้ายโครงการและประตูเข้า - ออก หมวดทางหลวงห้วยสัก จำนวน 1 รายการ 28/06/2567 533/-/382/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
23 จ้างเหมางานปรับปรุงศาลา ขนาดกลาง3.00x6.00 ม. (ภาคเหนือ) จำนวน 1 รายการ 28/06/2567 533/-/383/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
24 จ้างเหมางานตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 28/06/2567 533/-/381/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 27/06/2567 533/60/380/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/06/2567 533/60/378/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
27 งานจ้างเหมาปรับปรุงศาลา ขนาดกลาง3.00x6.00 ม. (ภาคเหนือ) จำนวน 1 รายการ 26/06/2567 533/-/377/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
28 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 25/06/2567 533/-/376/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 24/06/2567 533/60/375/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/06/2567 533/60/374/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,888 รายการ