f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 24/06/2567 533/60/373/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
32 จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 24/06/2567 533/-/372/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 21/06/2567 533/60/369/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
34 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/06/2567 533/35/368/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
35 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/06/2567 533/45/360/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 18/06/2567 533/60/361/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
37 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 18/06/2567 533/85/362/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
38 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 20/06/2567 533/35/366/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 19/06/2567 533/60/365/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
40 งานอำนวยความปลอดภัยติดตั้งราวกันอันตรายแบบลูกกลิ้งลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (SAFETY ROLLING BARRIER) ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม. 7+050 - กม. 7+176 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 126 ม.) 27/06/2567 ชร.1/58/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
41 จ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ 19/06/2567 533/-/364/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
42 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 18/06/2567 533/-/363/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
43 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 14/06/2567 533/85/354/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
44 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 17/06/2567 533/-/359/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 17/06/2567 533/40/358/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,888 รายการ