f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 17/06/2567 533/85/357/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/06/2567 533/60/356/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
48 งานปรับปรุงห้องน้ำขนาดเล็ก 3.00 x 6.00 m. (ภาคเหนือ) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย บริเวณ กม. 897+000 (ด้านขวาทาง) หน่วยบำรุงทางพาน หมวดทางหลวงแม่ลาว แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย 25/06/2567 ชร.1/56/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
49 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 14/06/2567 533/-/353/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
50 งานปรับปรุงบูรณะทางหลวงบ้านป่าเมี่ยง - ดอยตุง ทางหลวงหมายเลข 1338 ตอนควบคุม 0100 ตอน ขาแหย่ง - ป่าเมี่ยง ระหว่าง กม. 4+540 - กม. 12+355 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 57,245 ตร.ม.) 26/06/2567 ชร.1/57/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
51 งานปรับปรุงบูรณะทางหลวง ดอยตุง - บ้านผาฮี้ ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม. 21+500 - กม. 25+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36,012 ตร.ม.) 27/06/2567 ชร.1/59/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 13/06/2567 533/60/351/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
53 งานปรับปรุงบูรณะทางหลวงบ้านจะลอ (โรงเรียนสังวาลย์วิท8) - ดอยช้างมูบ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม. 23+500 - กม. 28+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 20,700 ตร.ม.) 26/06/2567 e-ชร.1/55/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
54 งานอำนวยความปลอดภัยติดตั้งป้ายแนะนำและป้ายเตือนต่างๆ เส้นทางห้วยไคร้-ดอยตุง ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.14+000 - กม.25+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 254.03 ตร.ม.) 19/06/2567 ชร.1/55/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11/06/2567 533/60/348/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/06/2567 533/60/346/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/06/2567 533/60/345/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 06/06/2567 533/40/341/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 06/06/2567 533/40/342/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
60 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม.933+850 - กม.934+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/06/2567 ชร.1/54/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,888 รายการ