f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1404 ตอน ห้วยพลู - แม่คำ ระหว่าง กม. 959+100 - กม. 959+700 (เป็นช่วงๆ) และ กม. 961+150 - กม. 961+750 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8 ต้น) 31/05/2567 ชร.1/52/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
77 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ 23/05/2567 533/85/321 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 23/05/2567 533/60/320/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 21/05/2567 533/40/319/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/05/2567 533/30/318/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/05/2567 533/60/317/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/05/2567 533/60/316/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/05/2567 533/60/314/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 16/05/2567 533/60/308/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 16/05/2567 533/40/306/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/05/2567 533/60/309/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 16/05/2567 533/40/306/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
88 งานอำนวยความปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนลานเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง - พระตำหนักดอยตุง ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ระหว่าง กม.4+000 - กม.6+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 68 ต้น) 24/05/2567 ชร.1/52/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15/05/2567 533/60/305/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 14/05/2567 533/40/302/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,888 รายการ