f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 13/05/2567 533/60/300/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 13/05/2567 533/60/299/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 13/05/2567 533/60/298/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/05/2567 533/60/294/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
95 จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 07/05/2567 533/-/297/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/05/2567 533/60/294/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
97 ซื้อยาง จำนวน 1 รายการ 02/05/2567 533/30/100/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
98 ซื้อยาง จำนวน 2 รายการ 02/05/2567 533/30/99/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
99 ซื้อยาง จำนวน 2 รายการ 02/05/2567 533/30/98/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
100 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 02/05/2567 533/-/97/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 03/05/2567 533/40/293/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/05/2567 533/60/292/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 03/05/2567 533/60/291/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/05/2567 533/60/290 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
105 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 02/05/2567 533/-/93/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,888 รายการ