f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อแบตเตอร์รี่ จำนวน 1 รายการ 02/05/2567 533/30/92/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
107 ซื้อจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 02/05/2567 533/-/90/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 02/05/2567 533/60/289/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
109 จ้างโครงการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา บนทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 1 ระหว่าง กม.205+121 - กม.210+600 และ กม.214+500 - กม.221+500 เป็นช่วงๆ 01/05/2567 533/-/267/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
110 จ้างโครงการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0101 ตอนห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.25+000 - กม.36+000 เป็นช่วงๆ 01/05/2567 ชร.1/7/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
111 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 01/05/2567 533/45/288/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
112 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 25/04/2567 533/35/285/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
113 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/04/2567 533/35/286/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
114 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม. 938+747 - กม. 945+388 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 ชร.1/46/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
115 งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+000 และ ทางหลวงหมายเลข 1338 ตอนควบคุม 0100 ตอน ขาแหย่ง - ป่าเมี่ยง ระหว่าง กม.12+350 - กม.19+440 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 3,550 อัน) 29/04/2567 ชร.1/34/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
116 งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 1 ระหว่าง กม.52+750 - กม.70+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 4,142 อัน) 29/04/2567 ชร.1/33/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
117 งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 107,ทางหลวงหมายเลข 1334,ทางหลวงหมายเลข 1149,ทางหลวงหมายเลข 1378,ทางหลวงหมายเลข 1390,ทางหลวงหมายเลข 1387 และ ทางหลวงหมายเลข 1089 29/04/2567 ชร.1/29/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
118 งานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน พาน - ร่องขุ่น ตอน 1 ระหว่าง กม.891+370 - กม.919+034 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม.929+117 - กม.948+000 และ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+000 29/04/2567 ชร.1/28/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/04/2567 533/60/281/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
120 จ้างเหมาทำโครงการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา บนทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 1 ระหว่าง กม.205+121 - กม.210+600 และกม.214+500 - กม.221+500 เป็นช่วงๆ 02/04/2567 533/-/267/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,888 รายการ