f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/10/2562 533/60/1/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 24/09/2562 533/40/442/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/08/2562 533/60/395/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 07/08/2562 533/60/363/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 07/08/2562 533/60/360/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
21 จ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ 11/07/2562 533/-/328/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
22 จ้างเหมางานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทอง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน จำนวน 1 รายการ 31/05/2562 533/-/268/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
23 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 13/11/2561 533/45/44/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 16 ถึง 23 จาก 23 รายการ