f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง กม.1+875 - กม.3+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2562 ชร.1/26/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.4+880 - กม.5+460 ปริมาณงาน 11,332 ตร.ม. 12/12/2561 ชร.1/25/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 226 ถึง 227 จาก 227 รายการ