f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอนควบคุม 0100 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ระหว่าง กม.12+700 - กม.14+700 ปริมาณงาน 68 ต้น 15/05/2563 ชร.1/36/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.5+400 - กม.5+985, กม.6+385 - กม.7+200 15/05/2563 ชร.1/32/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงแม่จัน ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100 ตอนแม่จัน - กิ่วพร้าว ระหว่าง กม.0+050-กม.0+100 ปริมาณงาน 1 หลัง 15/05/2563 ชร.1/26/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่าง กม.239+700-กม.240+301 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/05/2563 ชร.1/31/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0102 ตอน ป่ากล้วย - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.38+000-กม.41+000 ปริมาณงาน 30,588 ตร.ม. 15/05/2563 ชร.1/27/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0102 ตอน สวนดอก-ดงมะดะ ระหว่าง กม.15+000-กม.18+200 ปริมาณงาน 30,195 ตร.ม. 15/05/2563 ชร.1/40/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ระหว่าง กม.129+600 - กม.130+350 ปริมาณงาน 21,000 ตร.ม. 15/05/2563 ชร.1/29/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอนควบคุม 0100 ตอน จำบอน-เหมืองง่า ระหว่าง กม.13+000-กม.16+000 ปริมาณงาน 30,618 ตร.ม. 15/05/2563 ชร.1/28/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวดอย - บ้านดอน ระหว่าง กม.7+000 - กม.8+000, กม.9+700 - กม.11+000 ปริมาณงาน 22,113 ตร.ม. 15/05/2563 ชร.1/30/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
160 ประกวดราคาจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข118 ตอนควบคุม0201 ตอน ดอยนางแก้ว-ท่าก๊อ ระหว่าง กม.92+500-กม.94+000 ปริมาณ 20,400 ตร.ม. 15/05/2563 ชร.1/41/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1402 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ตอน 3 ระหว่าง กม.928+900 - กม.934+800 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 15/05/2563 ชร.1/43/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/05/2563 ชร.1/25/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน พาน - สันทรายหลวง กม.924+000-กม.924+300,ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สันทรายหลวง-บ้านเด่น กม.924+300-กม.944+100,ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านเด่น-แม่คำ กม.944+100-กม.950+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/05/2563 ชร.1/23/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1402 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.936+800-กม.937+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 ชร.1/21/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0102ตอน ป่ากล้วย - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.14+685 - กม.14+790 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2563 ชร.1/14/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 151 ถึง 165 จาก 183 รายการ