f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวดอย - บ้านดอน ระหว่าง กม.17+470 - กม.17+530 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/04/2563 ชร.1/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ระหว่าง กม.88+800 - กม.88+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 e-ชร.1/8/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม.4+150 - กม.7+500 ปริมาณงาน 18,535 ตร.ม. 28/04/2563 ชร.1/13/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ตอน 2 ระหว่าง กม.15+375 - กม.15+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 e-ชร.1/5/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบายน้ำข้างทางและใต้ผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่าง กม.222+400 - กม.223+125 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 e-ชร.1/7/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ตอน 2 ระหว่าง กม.69+000 - กม.70+200 ปริมาณงาน 24,165 ตร.ม. 27/04/2563 ชร.1/12/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1306 ตอน ห้วยสัก - บ้านดอน ตอน 1 ระหว่าง กม.8+300 - กม.11+550 ปริมาณงาน 29,752 ตร.ม. 27/04/2563 ชร.1/10/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.3+030 - กม.6+500 ปริมาณงาน 32,386 ตร.ม. 27/04/2563 ชร.1/9/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ตอน 1 ระหว่าง กม. 5+460 - กม.5+985 และ กม.7+540 - กม.7+900 ปริมาณงาน 14,769 ตร.ม. 21/04/2563 e-ชร.1/6/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ตอน 3 ระหว่าง กม.111+000 - กม.113+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 57 ต้น) 21/04/2563 e-ชร.1/2/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่าก๊อ - ดงมะดะ ตอน 2 ระหว่าง กม.155+500 - กม.157+600 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 57 ต้น) 21/04/2563 e-ชร.1/3/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่าง กม.239+470 - กม.240+301 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2563 e-ชร.1/4/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
178 ประกวดราคาจ้างโครงการล้อมย้ายต้นไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ระหว่าง กม.52+750 - กม.62+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (358 ต้น) 10/07/2562 ชร.1/32/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1402 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.932+350 - กม.932+550 และทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน บ้านเด่น - แม่คำ ระหว่าง กม.960+450 - กม.960+500 ปริมาณงาน 2 แห่ง 23/05/2562 ชร.1/29/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1402 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.932+500 - กม.933+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/05/2562 ชร.1/30/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 166 ถึง 180 จาก 183 รายการ