f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ระหว่าง กม.893+600 - 894+300 และ ระหว่าง กม.895+500 - 897+800 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 2,892 เมตร) 08/05/2567 ชร.1/3/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
47 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ตอน 5 ระหว่าง กม. 890+710 - กม. 919+030 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 131.45 ตร.ม.) 11/05/2567 ชร.1/11/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
48 งานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1402 ตอน ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.919+034 - กม.928+117 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 585 ตร.ม.) 13/05/2567 ชร.1/12/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
49 งานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอน แม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย (เขตแดนไทย/พม่า) ตอน 1 ระหว่าง กม. 973+800 - กม.992+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 531 ตร.ม.) 13/05/2567 ชร.1/10/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
50 งานก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอนแม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย ระหว่าง กม.983+097 - กม.983+562 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/02/2567 ชร.1/2/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
51 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม.18+175 - กม.18+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/02/2567 ชร.1/1/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
52 โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จัน - กิ่วพร้าว ระหว่าง กม.2+695 - กม.3+210 และ กม.4+053 - กม.4+220 ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,893 ตร.ม.) 05/09/2566 ชร.1/45/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม. 23+662 - กม. 25+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง (20,227 ตร.ม.) 25/05/2566 ชร.1/44/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม.935+440 - กม.938+460 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2566 ชร.1/43/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
55 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1384 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่ - น้ำตกขุนกรณ์ ระหว่าง กม.0+550 - กม.8+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2566 ชร.1/42/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
56 งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรองรับการท่องเที่ยว งานปรับปรุงและพัฒนาที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระหว่าง กม.896+845 - กม.897+158 14/02/2566 ชร.1/40/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
57 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1417 ตอน ควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าห้วยค้อนก้อม ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+500 ปริมาณงาน 500 เมตร (5,160 ตร.ม.) 07/02/2566 ชร.1/39/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
58 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1378 ตอน ควบคุม 0100 ตอน สามัคคีใหม่ - ห้วยปู ระหว่าง กม.11+110 - กม.12+925 ระยะทางรวม 1.820 กิโลเมตร 14/02/2566 ชร.1/41/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
59 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6 ) หมวดทางหลวงแม่ลาว แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่สรวย - ดงมะดะ ที่ กม.153+400 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/01/2566 ชร.1/38/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
60 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6 ) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ที่ กม.933+895 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/01/2566 ชร.1/37/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 183 รายการ