f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 123 ตอน ควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแม่สาย ระหว่าง กม.3+340 - กม.5+025 ปริมารงาน 1 แห่ง (24,650 ตร.ม.) 23/11/2565 ชร.1-4-2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
92 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอน ควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.0+080 - กม. 5+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (51,972 ตร.ม.) 23/11/2565 ชร.1-6-2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
93 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ระหว่าง กม.28+100 - กม.31+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง (31,162 ตร.ม.) 22/12/2565 ชร.1/7/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
94 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ที่ กม. 934+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2565 e-ชร.1/2/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
95 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ที่ กม. 934+000 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2565 ชร.1/1/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1390 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าพระธาตุดอยตุง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/09/2565 ชร.1/37/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
97 โครงการบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนแจ๋ - เวียงป่าเป้า ระหว่าง กม.73+950 - กม.74+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,600 ตร.ม.) 15/08/2565 e-ชร.1/36/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
98 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อยงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม.930+380 - กม.931+550 บ้านทรายมูล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายราย ปริมาณงาน 1 แห่ง (17 ต้น) 20/04/2565 ชร.1/35/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนปี 2565 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง กม.35+600 - กม.35+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2565 ชร.1/34/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.81+050 - กม.86+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,308 ตร.ม.) 25/03/2565 e-ชร.1/31/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
101 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ระหว่าง กม.15+900 - กม.31+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,676 เมตร) 25/03/2565 e-ชร.1/32/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
102 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองเหียง - สวนดอก ระหว่าง กม.11+250 - กม.11+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (95 ตร.ม.) 25/03/2565 ชร.1/30/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
103 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.100+150 - กม.103+775 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/02/2565 ชร.1/25/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 2 ระหว่าง กม.79+000 - กม.81+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,700 ตร.ม.) 25/03/2565 e-ชร.1/33/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
105 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 1 ระหว่าง กม.64+500 - กม.66+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง (45,225 ตร.ม.) 22/02/2565 ชร.1/24/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 183 รายการ