f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 120 ตอนควบคุม 0300 ตอน แม่เฮียว - แม่ขะจาน ระหว่าง กม.55+950 - กม.58+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (27,689 ตร.ม.) 22/02/2565 ชร.1/23/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
107 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ระหว่าง กม.4+900 - กม.10+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (47,065 ตร.ม.) 22/02/2565 ชร.1/22/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
108 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่าง กม.214+500 - กม.217+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,700 ตร.ม.) 10/02/2565 ชร.1/16/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
109 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง กม.41+120 - กม.46+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง (49,262 ตร.ม.) 10/02/2565 e-ชร.1/18/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
110 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จัน - กิ่วพร้าว ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง (40,407 ตร.ม.) 10/02/2565 ชร.1/17/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองเหียง - สวนดอก ระหว่าง กม.3+300 - กม.4+346 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/02/2565 ชร.1/29/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.6+700 - กม.7+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/02/2565 ชร.1/28/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองเหียง - สวนดอก ระหว่าง กม.0+800 - กม.2+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/02/2565 ชร.1/27/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1089 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาเดื่อ - ห้วยหินฝน ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง (32,960 ตร.ม.) 25/02/2565 ชร.1/26/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
115 จ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน พาน - ร่องขุ่น ตอน ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ตอน ห้วยพลู - แม่คำ ตอน แม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย (เขตแดนไทย/พม่า) ระหว่าง กม.909+917 - กม.991+935 (เป็นช่วงๆ) 10/02/2565 ชร.1/15/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
116 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ระหว่าง กม.890+370 - กม.892+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,618 เมตร) 10/02/2565 ชร.1/13/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
117 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1181 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่แก้วเหนือ - ใหม่ใน ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+365 และทางหลวงหมายเลข 1190 ตอนควบคุม 0100 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,615 อัน) 05/02/2565 ชร.1/6/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
118 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.13+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (138.61 ตร.ม.) 10/02/2565 ชร.1/14/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
119 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000 และทางหลวงหมายเลข 1152 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวดอย - บ้านดอน ระหว่าง กม.3+000 - กม.19+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,949 อัน) 05/02/2565 ชร.1/5/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
120 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอนควบคุม 0100 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ระหว่าง กม.11+500 - กม.12+200 และ กม.18+250 - กม.20+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 71 ต้น) 09/02/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 183 รายการ