f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 16/05/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอน แม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย (เขตแดนไทย - พม่า) ระหว่าง กม.983+097 - กม.983+562 ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
22 16/05/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1404 ตอน ห้วยพลู - แม่คำ ระหว่าง กม. 959+100 - กม. 959+700 (เป็นช่วงๆ) และ กม. 961+150 - กม. 961+750 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 30/04/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) งานอำนวยความปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนลานเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง - พระตำ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 30/04/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) งานอำนวยความปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนลานเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง - พระตำ ยกเลิกแผน
25 18/04/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอน แม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย (เขตแดนไทย - พม่า) ระหว่าง กม.983+097 - กม.983+562 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 04/04/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่าง กม.210+500 - กม.214+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 36,189 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 04/04/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 3 ระหว่าง กม.74+050 - กม.75+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 33,854 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 04/04/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม. 72+950 - กม. 74+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,684 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 04/04/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 2 ระหว่าง กม. 68+155 - กม. 68+990 และ กม. 70+800 - กม. 71+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 29,723 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 04/04/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม. 2+700 - กม. 3+600 และ กม. 6+545 - กม. 7+545 ปริมาณงาน 1 แห่ง (38,157 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 328 รายการ