f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
311 27/02/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ตอน 2 ระหว่าง กม.15+375 - กม.15+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
312 27/02/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานระบายน้ำข้างทางและใต้ผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่าง กม.222+400 - กม.223+125 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
313 19/02/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ควบคุม 0100 ตอน เชียงราย-โป่งเกลือ ตอน 2 ระหว่าง กม.20+500 - กม.23+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 72 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
314 19/08/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงมายเลข 1 ตอน ควบคุม 1401 ตอนพาน-สันทรายหลวง ระหว่าง กม.896+800-กม.897+200(RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
315 19/07/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๑๓๐๒ ตอนสันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.๙๒๕+๖๔๐ - กม.๙๒๖+๓๐๐ (RT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
316 18/07/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1402 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.925+640 - กม.926+400 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
317 12/07/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1402 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.925+640 - กม.926+400 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
318 13/05/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 โครงการล้อมย้ายต้นไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ระหว่าง กม.52+750 - กม.62+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (358 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
319 22/04/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยไคร้ - ป่ากล้วย ระหว่าง กม.8+250 - กม.8+290 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
320 14/03/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1402 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.932+350 - กม.932+550 และทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน บ้านเด่น - แม่คำ ระหว่าง กม.960+450 - กม.960+500 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 311 ถึง 320 จาก 328 รายการ