รมว.คมนาคมสนับสนุนเลือกตั้งท้องถิ่นมอบกรมทางหลวงอำนวยความสะดวกปลอดภัยดูแลประชาชนเดินทางเลือกตั้ง 27-28 พ.ย. 2564
ลงวันที่ 29/11/2564

-

4cbe48592a7a584949ec0b30efa93779.png


'