ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในการตรวจราชการและประชุมติดตามความก้าวหน้า
ลงวันที่ 17/07/2560

นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในการตรวจราชการและประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 15 ในพื้นที่

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1.สภาพปัญหา 55,343 ดาวน์โหลด

'