ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 05/05/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 17/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ