ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 01/07/2567 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 21/05/2567 ผศน.3/2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 และ ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 06/10/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 06/10/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 25/07/2566 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่าย (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย กรมทางหลวง 12/07/2566 ผศน.7/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
8 โครงการจ้างเหมาติดตั้งทดแทนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 20/06/2566 ผศน.6/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
10 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 28/04/2566 ผศน.5/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
11 โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบบูรณาการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) กรมทางหลวง 15/11/2565 ผศน.4/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบบูรณาการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) กรมทางหลวง 17/10/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
13 โครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 12/10/2565 ผศน.3/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
14 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 01/09/2565 ผศน.2/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
15 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 23/08/2565 ผศน.1/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 49 รายการ