ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 01/07/2567 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 06/10/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 06/10/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 25/07/2566 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่าย (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย กรมทางหลวง 12/07/2566 ผศน.7/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 โครงการจ้างเหมาติดตั้งทดแทนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 20/06/2566 ผศน.6/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบบูรณาการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) กรมทางหลวง 15/11/2565 ผศน.4/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
8 โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบบูรณาการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) กรมทางหลวง 12/10/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 โครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 12/10/2565 ผศน.3/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
10 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 01/09/2565 ผศน.2/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
11 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 23/08/2565 ผศน.1/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 11/07/2565 ผศน.8/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
13 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมทางหลวง 16/06/2565 ผศน.7/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
14 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 20/04/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
15 โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protector) เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์เครือข่ายในภูมิภาคกรมทางหลวง 09/12/2564 ผศน.5/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 36 รายการ