ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2567 060/40/67/30 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา External Storage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2567 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2567 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 05/06/2567 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 และชั้น3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2567 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 04/06/2567 ผศน.3/2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
8 ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบประชุมทางไกล 14/05/2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 26/04/2567 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
10 เช่าใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนนิกส์ SSL (Secure Socket Layer) Certificates 26/04/2567 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
11 จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 และ ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น2 และชั้น3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
13 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 07/11/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
14 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 03/11/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
15 จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสุขุมวิท ชั้น 2 และชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 98 รายการ