f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ลงวันที่ 01/04/2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2567) 13 ดาวน์โหลด

'