แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
ผู้บริหาร
ลงวันที่ 23/08/2564

'