f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวสารทางหลวง
title
จุดบริการห้องน้ำสะอาด จุดพักรถ และข้อมูลทางหลวง ณ ทุกหมวดทางหลวงบนสายทางในสังกัด

ในช่วงปีใหม่ 2563 นี้ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ได้เตรียมพื้นที่สำหรับประชาชนผู้ใช้ทางโดยให้บริการห้องน้ำสะอาด จุดพักรถ และข้อมูลทางหลวงณ ทุกหมวดทางหลวงบนสายทางในสังกัด ประกอบด้วย• หมวดทางหลวงแม่สาย  ทล. 1 ตอน แม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสายกม. 981+400 ขวาทาง• หมวดทางหลวงแม่จัน  ทล.1016 ตอน แม่จัน - กิ่วพร้าวกม. 0+050 ซ้ายทาง• หมวดทางหลวงเชียงราย  ทล.1 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลูกม. 933+885 ซ้ายทาง• หมวดทางหลวงห้วยสัก  ทล. 1020 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือกม.9+000 ขวาทาง• หมวดทางหลวงแม่ลาว  ทล.118 ตอน แม่สรวย - ดงมะดะกม. 153+400 ขวาทาง• หมวดทางหลวงแม่สรวย  ทล.118 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวยกม. 112+660 ขวาทางอย่าลืมแวะเข้ามาใช้บริการกันนะครับขอให้ผู้ใช้ทางทุกท่านใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง เคารพกฏจราจร มีน้ำใจให้ผู้ร่วมทางแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 โทร 053-711139
title
พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยฯ ปีใหม่ 2563

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพันเอกพศิน แสงคำ ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และพันเอกสงบศึก วังแก้ว เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37(ค่ายเม็งรายมหาราช) เป็นประธานใน พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563โครงการบูรณาการร่วมกันกระทรวงคมนาคม เพื่อดำเนินตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563โดยมี แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ,แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2,มณฑลทหารบกที่ 37 ,สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย,ตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ,แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย, การท่าอากาศยานจังหวัดเชียงราย ,คณะผู้บริหารในวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย ,วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ,บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จังหวัดเชียงราย ,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สนับสนุนยาสามัญประจำบ้าน และโรงน้ำแข็งศิริกรณ์ สนับสนุนน้ำแข็งให้ความสดชื่นแก่ผู้เดินทางทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 1 กม.928+700 (สี่แยกแม่กรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายภายในจุดบริการ ยินดีบริการข้อมูลทางหลวง เครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติน ยาสามัญประจำบ้าน บริการพยาบาลทหาร อย่าลืมแวะมาใช้บริการนะครับ ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 โทร 0-5371-1139
ภาพกิจกรรม
no data.