f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ทากแยกสถานีขนส่งแห่งใหม่

  ด้วยแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ได้รับงบประมาณจัดสรรปี 2562โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1402 ตอน สบห้วย - เชียงราย ระหว่าง กม.926+375 - กม.927+000 (บริเวณทากแยกสถานีขนส่งแห่งใหม่) และเพื่ออำนวยสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 - 19 เมษายน 2562แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จะทำการปิดกั้นการจราจรในระหว่างการก่อสร้างตามผังรูปแบบการจราจรระหว่างการก่อสร้างจึงขอให้ทุกท่านใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 053-711139
ภาพกิจกรรม
no data.