f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 13/02/2563 ผู้ใช้บริการจุดบริการห้องน้ำ และลานกางเต็นท์ สวนสาธารณะริมน้ำกก แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2 13/02/2563 พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยฯ ปีใหม่ 2563
3 13/02/2563 จุดบริการห้องน้ำสะอาด จุดพักรถ และข้อมูลทางหลวง ณ ทุกหมวดทางหลวงบนสายทางในสังกัด
4 26/06/2562 เจตจำนงสุจริต ของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
5 23/11/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ทากแยกสถานีขนส่งแห่งใหม่
6 23/11/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1211
7 23/11/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1
8 15/11/2561 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2561