f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 29/05/2567 นายอลงกรณ์ กัวตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567
2 27/12/2566 มอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง และบุตรสมาชิกสโมสรกรมทางหลวงประจำปี 2566
3 01/09/2566 นายอลงกรณ์ กัวตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ และตำรวจจราจร สภ. เมืองเชียงราย โดยได้ร่วมประชุมหารือและชี้แจงรูปแบบแนวทางการปิดการจราจร เพื่อก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดินตามโครงการ "ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ" ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
4 01/09/2566 นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง ประธานอนุกรรมการประเมินหมวดดีเด่น พร้อมคณะอนุกรรมการ ได้เดินทางมาตรวจประเมินผลงาน นายราชัณย์ น้อยชื่น หัวหน้าหมวดทางหลวงเชียงราย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ตัวแทนหัวหน้าหมวดทางหลวงดีเด่น ภาคเหนือ
5 26/07/2566 กรมทางหลวงร่วมรณรงค์ “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย”
6 26/07/2566 ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม
7 12/07/2566 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2566
8 27/06/2566 ประกาศแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตตรา
9 02/06/2566 กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ 2566
10 09/05/2566 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2566
11 25/04/2566 พิธีทำบุญสำนักงานแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 และสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวผู้บังคับบัญชา วันที่ 25 เมษายน 2566
12 20/04/2566 กิจกรรม พบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566
13 19/04/2566 นายอลงกรณ์ กัวตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
14 15/04/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนน้ำดื่มให้บริการประชาชน
15 15/04/2566 บริการ จุดพักรถ ห้องน้ำหมวดทางหลวง และบ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566