f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนน้ำดื่มให้บริการประชาชน
ลงวันที่ 15/04/2566
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ขอขอบคุณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย และบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผู้สนับสนุนน้ำดื่มให้บริการประชาชน ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ขอขอบคุณครับ
 
 
Link : Facebook

'