f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 05/05/2565 ให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ กัวตระกูล ผอ.ขท.ชร.1
32 22/03/2565 ลงพื้นที่สำรวจโครงการสำรวจและออกแบบ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 1418 (ทางเข้าสนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย)
33 28/02/2565 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ทล.1 กม.950+675.000 - กม.954+000.000
34 22/10/2564 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ทล.1 กม.939+750.000 - กม.940+884.224
35 27/08/2564 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ทล.1 กม.937+100.000 - กม.938+804.716
36 09/08/2564 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง กม.980+825.725 - กม.985+646.295
37 19/07/2564 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง กม.976+300.000 - กม.979+601.837
38 01/07/2564 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง กม.937+100.000 - กม.938+804.716
39 21/05/2564 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ทล.1 กม.933+266 - กม.934+782
40 30/04/2564 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ทล.1 กม.933+266 - กม.934+782
41 27/04/2564 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ทล.1 กม.978+300 - กม.980+825.725
42 21/04/2564 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอ ต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน ของกรมทางหลวง
43 09/04/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศกาลสงกรานต์ 2564
44 01/04/2564 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่งคนงาน
45 13/02/2563 ผู้ใช้บริการจุดบริการห้องน้ำ และลานกางเต็นท์ สวนสาธารณะริมน้ำกก แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1