แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศกาลสงกรานต์ 2564
ลงวันที่ 09/04/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศกาลสงกรานต์ 2564
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 9 - 18 เมษายน 64
• จุดบริการทางหลวง
ให้บริการข้อมูลทางหลวง จุดพักรถ เครื่องดื่ม และยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้ใช้ทาง
บน ทล.1 กม.928+700 ขวาทาง (สี่แยกแม่กรณ์)
https://goo.gl/maps/8QPuNgDcV7vLKcWE8
• จุดบริการ ห้องน้ำ หมวดทางหลวง
1 ให้บริการจุดพักรถ และจุดบริการห้องน้ำในหมวดทาง สำหรับผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
• ทางหลวงหมายเลข 1 กม. 933+885 ซ้ายทาง (หมวดทางหลวงเชียงราย) https://goo.gl/maps/Q5igKFdPubLPRLQU6
• ทางหลวงหมายเลข 1016 กม. 0+050 ซ้ายทาง (หมวดทางหลวงแม่จัน) https://goo.gl/maps/pbY4WtRrg2i8wkVn7
• ทางหลวงหมายเลข 1 กม. 981+400 ขวาทาง (หมวดทางหลวงแม่สาย) https://goo.gl/maps/oDKfyTs33F6sXJcDA
• ทางหลวงหมายเลข 118 กม. 153+400 ขวาทาง (หมวดทางหลวงแม่ลาว) https://goo.gl/maps/ixWPETSkqLC8nLCu7
• ทางหลวงหมายเลข 118 กม. 112+889 ขวาทาง (หมวดทางหลวงแม่สรวย) https://goo.gl/maps/DGgk1qzViudtND5n8
• ทางหลวงหมายเลข 1020 กม. 9+000 ขวาทาง (หมวดทางหลวงห้วยสัก) https://goo.gl/maps/aVGdZ17Q6kvKCRjH8
• ปิดจุดกลับรถชั่วคราว
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1จะทำการปิดจุดกลับรถในบริเวณจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อรองรับผู้ใช้ทางจากต่างจังหวัด ที่ไม่คุ้นเส้นทาง หรือบริเวณจุดกลับรถที่มีการจราจรคับคั่ง ระหว่างวันที่ 9 - 18 เมษายน 2564
ทล.1 กม. 933+292 (จุดกลับรถรั้วเหล็ก)
ทล.1 กม. 961+100 (จุดกลับรถซิงเกอร์แม่จัน)
ทล.1 กม. 970+125 (จุดกลับรถหน้าวัดแม่คำ)
ทล.1 กม. 974+720 (จุดกลับรถดอยตุงสายเก่า)
• รถบริการช่วยฉุกเฉิน
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 มีรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เบื้องต้น ให้บริการแก่ผู้ใช้ทาง ระหว่างวันที่ 9 - 18 เมษายน 2564
ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ 053-711139 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
และ 1586 สายด่วนกรมทางหลวง
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ขอให้ทุกท่านคำรพกฏจราจร มีน้ำใจให้ผู้ใช้ทาง ใช้ชีวิต New Normal สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ พกเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และขอให้ทุกท่าน เดินทางโดยสวัสดิภาพ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 โทร 053-711139

'