f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยฯ ปีใหม่ 2563
ลงวันที่ 26/12/2562

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
พันเอกพศิน แสงคำ ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37

และพันเอกสงบศึก วังแก้ว เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37(ค่ายเม็งรายมหาราช)

เป็นประธานใน พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
โครงการบูรณาการร่วมกันกระทรวงคมนาคม เพื่อดำเนินตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
โดยมี แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ,แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2,มณฑลทหารบกที่ 37 ,สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
,ตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ,แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย, การท่าอากาศยานจังหวัดเชียงราย ,คณะผู้บริหารในวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย ,วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ,บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จังหวัดเชียงราย ,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สนับสนุนยาสามัญประจำบ้าน และโรงน้ำแข็งศิริกรณ์ สนับสนุนน้ำแข็งให้ความสดชื่นแก่ผู้เดินทางทุกท่าน
ร่วมเป็นเกียรติ ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 1 กม.928+700 (สี่แยกแม่กรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ภายในจุดบริการ ยินดีบริการข้อมูลทางหลวง เครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติน ยาสามัญประจำบ้าน บริการพยาบาลทหาร อย่าลืมแวะมาใช้บริการนะครับ ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 โทร 0-5371-1139


'