f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
พิธีทำบุญสำนักงานแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 และสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวผู้บังคับบัญชา วันที่ 25 เมษายน 2566
ลงวันที่ 25/04/2566
พิธีทำบุญสำนักงานแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 และสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวผู้บังคับบัญชา วันที่ 25 เมษายน 2566
   เวลา 07.30 น. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ฝั่งบ้านพักข้าราชการ และไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงานแขวงฯ
   เวลา 09.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์, พิธีสืบชะตา, ถวายสังฆทานและภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ 9 รูป
   เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และร่วมกิจกรรมสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
 
Link : Facebook

'