f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
นายอลงกรณ์ กัวตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ลงวันที่ 19/04/2566
วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 15.30 น.
นายอลงกรณ์ กัวตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2566 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
 
Link : Facebook

'