f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
กิจกรรม พบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566
ลงวันที่ 20/04/2566

กิจกรรม พบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมเชียงรายแกรนด์บอลรูม โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นเจ้าภาพ

 

Link : Facebook


'