f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง ประธานอนุกรรมการประเมินหมวดดีเด่น พร้อมคณะอนุกรรมการ ได้เดินทางมาตรวจประเมินผลงาน นายราชัณย์ น้อยชื่น หัวหน้าหมวดทางหลวงเชียงราย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ตัวแทนหัวหน้าหมวดทางหลวงดีเด่น ภาคเหนือ
ลงวันที่ 01/09/2566

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง ประธานอนุกรรมการประเมินหมวดดีเด่น พร้อมคณะอนุกรรมการ   ได้เดินทางมาตรวจประเมินผลงาน นายราชัณย์ น้อยชื่น หัวหน้าหมวดทางหลวงเชียงราย  แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1  ตัวแทนหัวหน้าหมวดทางหลวงดีเด่น ภาคเหนือ

 

Facebook : Link


'