f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ประกาศแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตตรา
ลงวันที่ 27/06/2566

ประกาศแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์
ด้วยแขวงเชียงรายที่ 1 สังกัดกรมทางหลวงที่ 2 มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตตรา
ตำแหน่งคนงาน ปฎิบัตหน้าที่ยามรักษาการณ์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-เพศชาย
-วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
-อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
-ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารตามแนบ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งยามรักษาการ 25 ดาวน์โหลด

'