f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
บริการ จุดพักรถ ห้องน้ำหมวดทางหลวง และบ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
ลงวันที่ 15/04/2566
ผู้ใช้บริการ จุดพักรถ ห้องน้ำหมวดทางหลวง และบ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 1 กม.896+845 ขวาทาง ให้บริการข้อมูลทางหลวง น้ำดื่ม ห้องสุขา ห้องอาบน้ำแร่ และศาลาแช่เท้า
อย่าลืมแวะมาใช้บริการ นะครับ
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ
 
 
Link : Facebook
 

'