f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงห้วยสัก ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.5+400-กม.5+695 ปริมาณงาน 1 หลัง 23/04/2563 ชร.1/45/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ ระหว่าง กม.18+200-กม.20+000 ปริมาณงาน 68 ต้น 23/04/2563 ชร.1/38/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1208 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่องขุ่น - สวนดอก ระหว่าง กม.0+500 - กม.2+500 ปริมาณงาน 68 ต้น 23/04/2563 ชร.1/37/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 ชร.1/24/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยไคร้ - ป่ากล้วย ระหว่าง กม.6+000 - กม.7+000 ปริมาณงาน 31 ต้น 14/04/2563 ชร.1/42/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ ระหว่าง กม.18+200-กม.20+000 ปริมาณงาน 68 ต้น 14/04/2563 e-ชร.1/39/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน บ้านเด่น - แม่คำ ระหว่าง กม.956+750 - กม.958+500 ปริมาณงาน 51 ต้น 14/04/2563 ชร.1/34/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1402 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.929+080 - กม.929+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 8 ต้น) 14/04/2563 ชร.1/33/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน บ้านเด่น - แม่คำ ระหว่าง กม.944+192 - กม.945+900 ปริมาณงาน 51 ต้น 14/04/2563 ชร.1/39/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1208 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่องขุ่น - สวนดอก ระหว่าง กม.0+500 - กม.2+500 ปริมาณงาน 68 ต้น 14/04/2563 e-ชร.1/36/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวดอย - บ้านดอน ระหว่าง กม.9+500 - กม.10+135 ปริมาณงาน 21 ต้น 14/04/2563 ชร.1/35/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอนควบคุม 0100 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ระหว่าง กม.12+700 - กม.14+700 ปริมาณงาน 68 ต้น 14/04/2563 ชร.1/36/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.5+400 - กม.5+985, กม.6+385 - กม.7+200 14/04/2563 ชร.1/32/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงแม่จัน ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100 ตอนแม่จัน - กิ่วพร้าว ระหว่าง กม.0+050-กม.0+100 ปริมาณงาน 1 หลัง 13/04/2563 ชร.1/26/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงห้วยสัก ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.5+400-กม.5+695 ปริมาณงาน 1 หลัง 13/04/2563 e-ชร.1/23/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 55 รายการ