f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่าง กม. 237+000 - กม. 238+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.300 กม.) 17/05/2567 ชร.1/45/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2 ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเชียงรายและหมวดทางหลวงห้วยสัก ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ที่ กม.8+900 และ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ที่ กม.5+450 14/05/2567 ชร.1/27/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ