แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.96+400 - กม 100+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/08/2564 ชร.1/45/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ระหว่าง กม.10+000 - กม.14+700 ปริมาณงาน 42,690 ตร.ม. 07/12/2563 e-ชร.1/46/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนแจ๋ - เวียงป่าเป้า ระหว่าง กม.57+500 - กม.62+000 ปริมาณงาน 40,574 ตร.ม. 07/12/2563 e-ชร.1/45/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอนผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม.7+500 - กม.9+500 ปริมาณงาน 11,250 ตร.ม. 30/11/2563 e-ชร.1/44/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1232 ตอนควบคุม 0100 ตอน อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ตอน 2 ระหว่าง กม.2+000 - กม.12+467 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 e-ชร.1/41/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1232 ตอนควบคุม 0100 ตอน อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ตอน 3 ระหว่าง กม.6+800 - กม.7+000 และทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.21+000 - กม.23+250 ปริมาณงาน 1 27/11/2563 e-ชร.1/43/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองเหียง - สวนดอก ระหว่าง กม.0+800 - กม.2+715 ปริมาณงาน 58 ต้น 27/11/2563 e-ชร.1/42/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองเหียง - สวนดอก ระหว่าง กม.0+800 - กม.14+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 e-ชร.1/39/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ตอน 2 ระหว่าง กม.7+000 - กม.29+322 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 e-ชร.1/38/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1089 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาเดื่อ - ห้วยหินฝน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+916 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 e-ชร.1/37/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ตอน 1 ระหว่าง กม.10+000 - กม.29+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 e-ชร.1/36/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ตอน 3 ระหว่าง กม.5+000 - กม.7+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 e-ชร.1/35/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1232 ตอนควบคุม 0100 ตอน อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ระหว่าง กม.5+785 - กม.5+820 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 e-ชร.1/34/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอนผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม.7+500 - กม.10+000 ปริมาณงาน 11,250 ตร.ม. 24/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.27+250 - กม.29+322 ปริมาณงาน 19,755 ตร.ม. 24/11/2563 e-ชร.1/33/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 101 รายการ