f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 08/07/2563 533/45/398/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 11/06/2563 533/60/348/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/06/2563 533/60/339/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.10+000 - กม.27+849 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 14/01/2563 533/45/118/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
7 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 09/12/2562 533/70/45/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/11/2562 533/60/24/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/10/2562 533/60/1/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 24/09/2562 533/40/442/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/08/2562 533/60/395/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 07/08/2562 533/60/363/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 07/08/2562 533/60/360/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
14 จ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ 11/07/2562 533/-/328/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
15 จ้างเหมางานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทอง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน จำนวน 1 รายการ 31/05/2562 533/-/268/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ