f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงห้วยสัก แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ที่ กม. 9+000 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/09/2565 - แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 27/09/2563 533/40/514/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 24/09/2563 533/45/509/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
4 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1 , 1211, 1209, 1181, 1190, 1306, 1402, 1020 จำนวน 1 รายการ 21/08/2563 533/-/447/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/07/2563 533/60/406/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 13/07/2563 533/45/400/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 08/07/2563 533/45/398/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
8 จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1, 120 จำนวน 1 รายการ 07/08/2563 533/-/359/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 11/06/2563 533/60/348/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
10 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/06/2563 533/60/339/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
12 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.10+000 - กม.27+849 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 14/01/2563 533/45/118/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
14 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 09/12/2562 533/70/45/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/11/2562 533/60/24/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ