f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 24/06/2567 533/60/375/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/06/2567 533/60/374/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 24/06/2567 533/60/373/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
4 จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 24/06/2567 533/-/372/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 21/06/2567 533/60/369/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/06/2567 533/35/368/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/06/2567 533/45/360/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 18/06/2567 533/60/361/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
9 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 18/06/2567 533/85/362/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 20/06/2567 533/35/366/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 19/06/2567 533/60/365/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
12 จ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ 19/06/2567 533/-/364/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
13 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 18/06/2567 533/-/363/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
14 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 14/06/2567 533/85/354/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
15 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 17/06/2567 533/-/359/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,855 รายการ