f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 22/01/2564 533/60/151/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/01/2564 533/60/150/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 19/01/2564 533/40/147/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
4 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 19/01/2564 533/30/38/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ 19/01/2564 533/30/37/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
6 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 3 รายการ 19/01/2564 533/30/36/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 18/01/2564 533/35//146/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/01/2564 533/60/144/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/01/2564 533/35/3/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 15/01/2564 533/60/143/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15/01/2564 533/60/141/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/01/2564 533/60/140/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 14/01/2564 533/60/139/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/01/2564 533/60/138/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 13/01/2564 533/45/136/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,139 รายการ