f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 03/02/2566 533/60/207/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 02/02/2566 533/45/206/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 02/02/2566 533/60/204/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 01/02/2566 533/60/200/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 01/02/2566 533/70/199/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 31/01/2566 533/60/197/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 31/01/2566 533/35/198/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 30/01/2566 533/35/196/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/01/2566 533/35/195/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 30/01/2566 533/40/193/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 27/01/2566 533/40/190/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/01/2566 533/60/188/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/01/2566 533/60/189/66/ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/01/2566 533/60/187/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 23/01/2566 533/60/186/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,175 รายการ