f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้ออะไหล่ จำนวน 1 รายการ 01/12/2566 533/30/26/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2 ซื้ออะไหล่ จำนวน 5 รายการ 01/12/2566 533/30/22/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 01/12/2566 533/40/19/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/12/2566 533/60/93/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/12/2566 533/35/1/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
6 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 07/12/2566 533/-/90/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
7 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 08/12/2566 533/-/94/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 06/12/2566 533/35/88/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
9 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 06/12/2566 533/-/87/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 28/11/2566 533/60/83/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/11/2566 533/60/80/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
12 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 30/11/2566 533/-/84/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 29/11/2566 533/40/79/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 28/11/2566 533/60/77/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
15 จ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ 27/11/2566 533/-/75/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,548 รายการ