แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 15/10/2564 533/-/6/65 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/10/2564 533/60/4/65 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/10/2564 533/35/3/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 11/10/2564 533/35/1/65 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 16/07/2564 533/45/398/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
6 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/07/2564 533/60/379/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
7 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 01/07/2564 533/60/378/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
8 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.94+000 - กม.96+400 (ระยะทาง 2.4 กม.) ปริมาณงาน 24,000 ตร.ม. 11/10/2564 คค 06018/พ.1/4/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 22/09/2564 533/40/467/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/09/2564 533/60/466/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/09/2564 533/60/465/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 19/09/2564 533/40/464/ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
13 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม.15+465 - กม.17+500 (ระยะทางรวม 2.035 กม.) ปริมาณงาน 11,193 ตร.ม. 17/09/2564 ชร.1/47/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
14 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูบานเลื่อน จำนวน 1 รายการ 15/09/2564 533/-/460/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/09/2564 533/60/459/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,447 รายการ