f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 08/07/2563 533/45/398/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 08/07/2563 533/45/398/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 03/07/2563 533/-/395/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
4 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม.12+000 - กม.14+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/07/2563 533/-/397/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/07/2563 533/60/393/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 533/60/392/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/07/2563 533/60/391/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 02/07/2563 533/60/390/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/07/2563 533/60/389/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 01/07/2563 533/60/387/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
11 จ้างเหมาทำการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 533/-/388/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
12 จ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 533/-/386/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
13 จ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 533/-/385/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
14 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 31 รายการ 30/06/2563 533/30/100/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
15 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 30/06/2563 533/30/98/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 849 รายการ