แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ระหว่าง กม.107+958 - กม.108+026 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 e-ชร.1/17/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ ระหว่าง กม.18+200-กม.20+000 ปริมาณงาน 68 ต้น 22/04/2563 e-ชร.1/39/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1208 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่องขุ่น - สวนดอก ระหว่าง กม.0+500 - กม.2+500 ปริมาณงาน 68 ต้น 22/04/2563 e-ชร.1/36/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงห้วยสัก ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.5+400-กม.5+695 ปริมาณงาน 1 หลัง 22/04/2563 e-ชร.1/23/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
6 ประกวดราคาจ้างโครงการล้อมย้ายต้นไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ระหว่าง กม.52+750 - กม.62+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (358 ต้น) 06/06/2562 ชร.1/32/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ