f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1, 120 จำนวน 1 รายการ 18/06/2563 533/-/359/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 107, 1089, 1, 123, 1149, 1338 จำนวน 1 รายการ 29/05/2563 533/-/334/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1150, 118 จำนวน 1 รายการ 27/05/2563 533/-/329/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
4 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1 จำนวน 1 รายการ 25/05/2563 533/-/324/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5 จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 118, 1211 จำนวน 1 รายการ 25/05/2563 533/-/323/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
6 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1, 1020, 1181, 1190, 1306, 1211, 1209 จำนวน 1 รายการ 22/05/2563 533/-/322/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงห้วยสัก ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.5+400-กม.5+695 ปริมาณงาน 1 หลัง 23/04/2563 ชร.1/45/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ ระหว่าง กม.18+200-กม.20+000 ปริมาณงาน 68 ต้น 23/04/2563 ชร.1/38/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1208 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่องขุ่น - สวนดอก ระหว่าง กม.0+500 - กม.2+500 ปริมาณงาน 68 ต้น 23/04/2563 ชร.1/37/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
10 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 533/-/277/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 ชร.1/24/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
12 จ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม.929+200 - กม.948+000, ทางหลวงหมายเลข 1232 ตอนควบคุม 0100 ตอน อนุสาวรียย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.12+467 ปริมาณงาน 2 แห่ง 08/04/2563 533/-/273/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยไคร้ - ป่ากล้วย ระหว่าง กม.6+000 - กม.7+000 ปริมาณงาน 31 ต้น 08/04/2563 ชร.1/42/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ ระหว่าง กม.18+200-กม.20+000 ปริมาณงาน 68 ต้น 08/04/2563 e-ชร.1/39/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน บ้านเด่น - แม่คำ ระหว่าง กม.956+750 - กม.958+500 ปริมาณงาน 51 ต้น 08/04/2563 ชร.1/34/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 213 รายการ