แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.94+000 - กม.96+400 (ระยะทาง 2.4 กม.) ปริมาณงาน 24,000 ตร.ม. 28/09/2564 คค 06018/พ.1/4/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม.15+465 - กม.17+500 (ระยะทางรวม 2.035 กม.) ปริมาณงาน 11,193 ตร.ม. 07/09/2564 ชร.1/47/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี 2564 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.13+900 - กม 15+970 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/08/2564 ชร.1/46/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.96+400 - กม 100+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/08/2564 ชร.1/45/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 168 ต้น) 09/07/2564 ชร.1/44/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
6 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 168 ต้น) 09/07/2564 e-ชร.1/54/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
7 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 12/07/2564 533/35/141/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
8 อะไหล่ จำนวน 2 รายการ 02/03/2564 533/30/76/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
9 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 6 รายการ 17/02/2564 533/85/75/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
10 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 16/02/2564 533/60/195/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1232 ตอนควบคุม 0100 ตอน อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ระหว่าง กม.5+785 - กม.5+820 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2563 e-ชร.1/47/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
12 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 23/12/2563 533/60/75/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
13 จ้างงานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม.0+000- กม.8+600 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 533/-/77/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
14 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม.0+000- กม.9+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 533/-/78/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
15 จ้างงานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1232 ตอนควบคุม 0100 ตอนอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย-เวียงชัย ระหว่าง กม.0+000- กม.6+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 533/-/80/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 304 รายการ