f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 24/10/2566 533/40/17/67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 08/09/2566 533/30/139/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3 โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จัน - กิ่วพร้าว ระหว่าง กม.2+695 - กม.3+210 และ กม.4+053 - กม.4+220 ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,893 ตร.ม.) 23/07/2566 ชร.1/45/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/06/2566 533/60/377/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 08/05/2566 533/85/333/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
6 จ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ 26/04/2566 533/-/324/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม. 23+662 - กม. 25+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง (20,227 ตร.ม.) 30/03/2566 ชร.1/44/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ระหว่าง กม.895+400 - 898+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,032 เมตร) 22/03/2566 e-ชร.1/43/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่สรวย - ดงมะดะ ระหว่าง กม.136+000 - กม.136+500, กม.137+000 - กม.137+500 และ กม.139+500 - กม.140+700 เป็นช่วงๆ 22/03/2566 e-ชร.1/42/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม.935+440 - กม.938+460 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2566 ชร.1/43/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
11 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1384 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่ - น้ำตกขุนกรณ์ ระหว่าง กม.0+550 - กม.8+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/03/2566 ชร.1/42/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23/02/2566 533/60/261/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/02/2566 533/60/248/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
14 ซื้ออะไหล่ จำนวน 1 รายการ 06/02/2566 533/30/54/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 02/02/2566 533/40/203/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 396 รายการ