f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1232 ตอนควบคุม 0100 ตอน อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ระหว่าง กม.5+785 - กม.5+820 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2563 e-ชร.1/47/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 23/12/2563 533/60/75/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3 จ้างงานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม.0+000- กม.8+600 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 533/-/77/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
4 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม.0+000- กม.9+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 533/-/78/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5 จ้างงานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1232 ตอนควบคุม 0100 ตอนอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย-เวียงชัย ระหว่าง กม.0+000- กม.6+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 533/-/80/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
6 จ้างงานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองเหียง-สวนดอก ระหว่าง กม.0+800-7+000 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 533/-/79/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
7 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 533/-/83/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
8 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1233 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีทรายมูล - บ้านด้าย ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+300 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 533/-/82/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
9 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1232 ตอนควบคุม 0100 ตอนอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย-เวียงชัย ระหว่าง กม.0+000-กม.5+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 533/-/81/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
10 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0101 ตอนหนองเหียง-สวนดอก ระหว่าง กม.0+800- กม.8+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 533/-/84/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
11 จ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองเหียง - สวนดอก ระหว่าง 6+000 - กม.14+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 533/-/86/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
12 จ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 1232 ตอนควบคุม 0100 ตอนอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ระหว่าง กม.9+000 - กม.12+467 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 533/-/85/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
13 จ้างงานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น-ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 533/-/76/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
14 จ้างงานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1233 ตอนควบคุม 0100 ตอนศรีทรายมูล-บ้านด้าย ระหว่าง กม.0+000- กม.6+300 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 533/-/75/64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ระหว่าง กม.10+000 - กม.14+700 ปริมาณงาน 42,690 ตร.ม. 07/12/2563 e-ชร.1/46/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 294 รายการ