f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 02/02/2566 533/40/203/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2 งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรองรับการท่องเที่ยว งานปรับปรุงและพัฒนาที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระหว่าง กม.896+845 - กม.897+158 29/12/2565 e-ชร.1/40/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1417 ตอน ควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าห้วยค้อนก้อม ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+500 ปริมาณงาน 500 เมตร (5,160 ตร.ม.) 29/12/2565 e-ชร.1/38/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1378 ตอน ควบคุม 0100 ตอน สามัคคีใหม่ - ห้วยปู ระหว่าง กม.11+110 - กม.12+925 ระยะทางรวม 1.820 กิโลเมตร 29/12/2565 e-ชร.1/39/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5 ซื้ออะไหล่ จำนวน 3 รายการ 06/12/2565 533/30/31/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 07/12/2565 533/35/129/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
7 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 24/11/2565 533/-/103/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
8 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ตอน 3 ระหว่าง กม. 9+000 - กม. 16+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 3,714 เมตร) 15/11/2565 ชร.1/36/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
9 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 2 ระหว่าง กม. 219+600 - กม. 228+560 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 68 ต้น ) 14/11/2565 ชร.1/34/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
10 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม. 939+250 - กม. 940+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 17 ต้น ) 14/11/2565 ชร.1/26/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
11 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จัน - กิ่วพร้าว ระหว่าง กม. 3+767 - กม. 5+692 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 56 ต้น ) 14/11/2565 ชร.1/33/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
12 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 1 ระหว่าง กม. 211+000 - กม. 223+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,740 เมตร) 14/11/2565 ชร.1/35/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
13 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่สรวย - ดงมะดะ ระหว่าง กม. 134+000 - กม. 141+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,444 เมตร) 10/11/2565 ชร.1/30/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
14 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1378 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามัคคีใหม่ - ห้วยปู ระหว่าง กม. 6+250 - กม. 12+850 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,448 เมตร) 10/11/2565 ชร.1/29/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
15 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม. 3+700 - กม. 5+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 68 ต้น ) 10/11/2565 ชร.1/27/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 382 รายการ