f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 08/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 01/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ ระหว่าง กม.18+200-กม.20+000 ปริมาณงาน 68 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 01/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวดอย - บ้านดอน ระหว่าง กม.7+000 - กม.8+000, กม.9+700 - กม.11+000 ปริมาณงาน 22,113 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 01/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0102 ตอน สวนดอก-ดงมะดะ ระหว่าง กม.15+000-กม.18+200 ปริมาณงาน 30,195 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 31/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1402 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ตอน 3 ระหว่าง กม.928+900 - กม.934+800 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 31/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0102 ตอน ป่ากล้วย - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.38+000-กม.41+000 ปริมาณงาน 30,588 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 31/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอนควบคุม 0100 ตอน จำบอน-เหมืองง่า ระหว่าง กม.13+000-กม.16+000 ปริมาณงาน 30,618 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 31/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0102 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ ระหว่าง กม.15+000-กม.18+200 ปริมาณงาน 30,196 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 31/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน ควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว-ท่าก๊อ ระหว่าง กม.92+500-กม.94+000 ปริมาณงาน 20,400 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 31/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ระหว่าง กม.129+600 - กม.130+350 ปริมาณงาน 21,000 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 62 รายการ