แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 11/10/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงแม่สรวย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.112+660 - กม.112+889 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 11/10/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) หมวดทางหลวงแม่สรวย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.112+660 - กม.112+889 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 27/09/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.94+000 - กม.96+400 ปริมาณงาน 24,000 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 27/09/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.94+000 - กม.96+400 (ระยะทาง 2.4 กม.) ปริมาณงาน 24,000 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 26/08/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม.15+465 - กม.17+500 (ระยะทางรวม 2.035 กม.) ปริมาณงาน 11,193 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 14/07/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.96+400 - กม 100+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 01/07/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี 2564 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.13+900 - กม 15+970 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 22/06/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 168 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/06/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.96+400 - กม 100+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 08/06/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 116 รายการ