f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 13/06/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานปรับปรุงห้องน้ำขนาดเล็ก 3.00 x 6.00 m. (ภาคเหนือ) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 พาน - ร่องขุ่น ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระหว่าง กม. 896+845 - กม. 897+158 หน่วยบำรุงทางพาน หมวดทางหลวงแม่ลาว แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ปริมาณ 1 แห่ง ยกเลิกแผน
2 13/06/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานปรับปรุงห้องน้ำขนาดเล็ก 3.00 x 6.00 m. (ภาคเหนือ) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย บริเวณ กม. 897+000 (ด้านขวาทาง) หน่วยบำรุงทางพาน หมวดทางหลวงแม่ลาว แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 12/06/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานปรับปรุงห้องน้ำขนาดเล็ก 3.00 x 6.00 m. (ภาคเหนือ) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 พาน - ร่องขุ่น ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระหว่าง กม. 896+845 - กม. 897+158 หน่วยบำรุงทางพาน หมวดทางหลวงแม่ลาว แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ปริมาณ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 05/06/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานปรับปรุงบูรณะทางหลวงบ้านป่าเมี่ยง - ดอยตุง ทางหลวงหมายเลข 1338 ตอนควบคุม 0100 ตอน ข่าแหย่ง - ป่าเมี่ยง ระหว่าง กม. 4+540 - กม. 12+355 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 57,245 ตร.ม.) ยกเลิกแผน
5 05/06/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานปรับปรุงบูรณะทางหลวงบ้านจะลอ (โรงเรียนสังวาลย์วิท8) - ดอยช้างมูบ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม. 23+500 - กม. 28+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 20,700 ตร.ม.) ยกเลิกแผน
6 05/06/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานปรับปรุงบูรณะทางหลวงบ้านจะลอ (โรงเรียนสังวาลย์วิท8) - ดอยช้างมูบ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม. 23+500 - กม. 28+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 20,700 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 05/06/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานปรับปรุงบูรณะทางหลวงบ้านป่าเมี่ยง - ดอยตุง ทางหลวงหมายเลข 1338 ตอนควบคุม 0100 ตอน ขาแหย่ง - ป่าเมี่ยง ระหว่าง กม. 4+540 - กม. 12+355 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 57,245 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 04/06/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยติดตั้งป้ายแนะนำและป้ายเตือนต่างๆ เส้นทางขึ้นดอยแม่สลอง ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง กม. 20+500 - กม. 35+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 247.86 ตร.ม.) ยกเลิกแผน
9 04/06/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยติดตั้งป้ายแนะนำและป้ายเตือนต่างๆ เส้นทางขึ้นดอยแม่สลอง ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง กม.20+500 - กม.35+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 247.86 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 31/05/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม.933+850 - กม.934+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 325 รายการ