f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 26/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1232 ตอนควบคุม 0100 ตอน อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ตอน 3 ระหว่าง กม.6+800 - กม.7+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
2 26/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1232 ตอนควบคุม 0100 ตอน อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ตอน 2 ระหว่าง กม.2+000 - กม.12+467 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 26/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอนผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม.7+500 - กม.9+500 ปริมาณงาน 11,250 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 24/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1232 ตอนควบคุม 0100 ตอน อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ตอน 3 ระหว่าง กม.6+800 - กม.7+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองเหียง - สวนดอก ระหว่าง กม.0+800 - กม.2+715 ปริมาณงาน 58 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 23/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.27+250 - กม.29+322 ปริมาณงาน 19,755 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 23/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอนผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม.7+500 - กม.10+000 ปริมาณงาน 11,250 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 13/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1232 ตอนควบคุม 0100 ตอน อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ระหว่าง กม.7+000 - กม.9+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 13/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1089 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาเดื่อ - ห้วยหินฝน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+916 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 13/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ตอน 2 ระหว่าง กม.7+000 - กม.29+322 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 105 รายการ