f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคางานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน หัวดอย - บ้านดอน ระหว่าง กม.8+300 - กม.9+025 18/05/2563 ชร.1/44/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคางานจ้างหมาทำการ งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง กม.3+375 - กม.6+075, กม.9+000 - กม.15+000 และ กม.31+000 - กม.33+000 15/05/2563 ชร.1/22/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง 0+000 - กม.1+875 30/04/2563 ชร.1/20/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคางานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.929+114 - กม.929+451 LT, กม.929+162 - กม.929+436 RT และทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.0+080 - กม.0+568 30/04/2563 ชร.1/19/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคางานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.934+863 - กม.935+981 30/04/2563 ชร.1/18/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคางานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวดอย - บ้านดอน ระหว่าง กม.14+000 - กม.14+788.134 และ กม.15+448.921 - กม.18+141.300 30/04/2563 ชร.1/16/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคางานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.0+568 - กม.1+656 30/04/2563 ชร.1/17/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคางานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้้าวเปลือก ระหว่าง กม.0+850 - กม.2+565 30/04/2563 ชร.1/15/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงห้วยสัก ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.5+400-กม.5+695 ปริมาณงาน 1 หลัง 19/05/2563 ชร.1/45/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ ระหว่าง กม.18+200-กม.20+000 ปริมาณงาน 68 ต้น 15/05/2563 ชร.1/38/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1208 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่องขุ่น - สวนดอก ระหว่าง กม.0+500 - กม.2+500 ปริมาณงาน 68 ต้น 15/05/2563 ชร.1/37/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/05/2563 ชร.1/24/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยไคร้ - ป่ากล้วย ระหว่าง กม.6+000 - กม.7+000 ปริมาณงาน 31 ต้น 15/05/2563 ชร.1/42/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน บ้านเด่น - แม่คำ ระหว่าง กม.956+750 - กม.958+500 ปริมาณงาน 51 ต้น 15/05/2563 ชร.1/34/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1402 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.929+080 - กม.929+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 8 ต้น) 15/05/2563 ชร.1/33/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 50 รายการ