แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม.15+465 - กม.17+500 (ระยะทางรวม 2.035 กม.) ปริมาณงาน 11,193 ตร.ม. 19/10/2564 ชร.1/47/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี 2564 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.13+900 - กม 15+970 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/09/2564 ชร.1/46/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.96+400 - กม 100+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/09/2564 ชร.1/45/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
4 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 168 ต้น) 23/08/2564 ชร.1/44/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคางานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน หัวดอย - บ้านดอน ระหว่าง กม.8+300 - กม.9+025 18/05/2563 ชร.1/44/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคางานจ้างหมาทำการ งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง กม.3+375 - กม.6+075, กม.9+000 - กม.15+000 และ กม.31+000 - กม.33+000 15/05/2563 ชร.1/22/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง 0+000 - กม.1+875 30/04/2563 ชร.1/20/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคางานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.929+114 - กม.929+451 LT, กม.929+162 - กม.929+436 RT และทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.0+080 - กม.0+568 30/04/2563 ชร.1/19/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคางานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.934+863 - กม.935+981 30/04/2563 ชร.1/18/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคางานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวดอย - บ้านดอน ระหว่าง กม.14+000 - กม.14+788.134 และ กม.15+448.921 - กม.18+141.300 30/04/2563 ชร.1/16/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคางานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.0+568 - กม.1+656 30/04/2563 ชร.1/17/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคางานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้้าวเปลือก ระหว่าง กม.0+850 - กม.2+565 30/04/2563 ชร.1/15/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงห้วยสัก ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.5+400-กม.5+695 ปริมาณงาน 1 หลัง 19/05/2563 ชร.1/45/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ ระหว่าง กม.18+200-กม.20+000 ปริมาณงาน 68 ต้น 15/05/2563 ชร.1/38/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1208 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่องขุ่น - สวนดอก ระหว่าง กม.0+500 - กม.2+500 ปริมาณงาน 68 ต้น 15/05/2563 ชร.1/37/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 54 รายการ