f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6 ) หมวดทางหลวงแม่ลาว แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่สรวย - ดงมะดะ ที่ กม.153+400 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/01/2566 ชร.1/38/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6 ) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ที่ กม.933+895 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/01/2566 ชร.1/37/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ตอน 3 ระหว่าง กม. 9+000 - กม. 16+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 3,714 เมตร) 26/12/2565 ชร.1/36/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 2 ระหว่าง กม. 219+600 - กม. 228+560 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 68 ต้น ) 26/12/2565 ชร.1/34/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม. 939+250 - กม. 940+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 17 ต้น ) 22/12/2565 ชร.1/26/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
6 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จัน - กิ่วพร้าว ระหว่าง กม. 3+767 - กม. 5+692 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 56 ต้น ) 26/12/2565 ชร.1/33/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
7 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 1 ระหว่าง กม. 211+000 - กม. 223+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,740 เมตร) 26/12/2565 ชร.1/35/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
8 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่สรวย - ดงมะดะ ระหว่าง กม. 134+000 - กม. 141+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,444 เมตร) 23/12/2565 ชร.1/30/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
9 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1378 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามัคคีใหม่ - ห้วยปู ระหว่าง กม. 6+250 - กม. 12+850 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,448 เมตร) 23/12/2565 ชร.1/29/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
10 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม. 3+700 - กม. 5+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 68 ต้น ) 22/12/2565 ชร.1/27/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
11 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1306 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยสัก - บ้านดอน ระหว่าง กม. 9+500 - กม. 11+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 46 ต้น ) 22/12/2565 ชร.1/28/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
12 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1089 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาเดื่อ - ห้วยหินฝน ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 6+000 ( เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,456 เมตร) 26/12/2565 ชร.1/32/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
13 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ตอน 2 ระหว่าง กม. 17+850 - กม. 20+230 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 69 ต้น ) 26/12/2565 ชร.1/31/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
14 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1404 ตอน ห้วยพลู - แม่คำ ระหว่าง กม. 949+400 - กม. 951+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 56 ต้น ) 22/12/2565 ชร.1/25/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
15 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ตอน 1 ระหว่าง กม. 890+370 - กม. 891+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 68 ต้น ) 15/12/2565 ชร.1/23/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 125 รายการ