แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยากำจัดเชื้อ ชนิดเหลว เพื่อป้องกันและกำจัดเชื้อจากโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
ลงวันที่ 19/04/2564
19 เมษายน 2564
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยากำจัดเชื้อ ชนิดเหลว เพื่อป้องกันและกำจัดเชื้อจากโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จุดบริประชาชน ห้องน้ำห้องสุขา ตลอดทั้ง พื้นที่ปฏิบัติราชการ และอาคารปฏิบัติงาน ซึ่งการกำจัดเชื้อจากโรคโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นการให้บริการสาธารณะ ในส่วนที่มีประชาชนมาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก ตามแนวทางการป้องกันกำจัดเชื้อโรคระบาดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

'